Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránky nebo eShop

 

Elementy v kruhu po směru hodinových ručiček jsou v takzvaném tvůrčím cyklu, který se též nazývá zákonem matky a syna. Znamená to, že jeden element se rodí z druhého a je zásoben jeho energií. V přírodě je to takto: dřevo hoří a vytváří oheň, oheň produkuje popel, ten tvoří zemi. Země má v sobě různé nerosty obsahující kovy, kov je nerostem země a v tekuté formě je podobný vodě, voda dává život dřevu a tak dále dokola.

Řídící cyklus je v pentagramu znázorněn vnitřním diagramem znázorněným šipkami. Znamená to, že dřevo kontroluje a řídí zemi tím, že v ní drží kořeny a chrání ji tak před erozí. Na druhé straně mohou zemi kořeny vymýtit a vyčerpat z ní živiny. Země koná kontrolu nad vodou tím, že jí poskytuje břehy, takže zabraňuje povodním, ale země také může omezit volný tok vody, když ji přehradí nebo absorbuje. Voda kontroluje oheň tak, že mu brání, aby se rozšířil, ale voda může také oheň úplně uhasit. Oheň kontroluje kov a dovoluje mu, aby byl ohebný a přijal různé formy. Kov kontroluje dřevo tak, že ho můžete řezat či štípat, může zabránit tomu, aby přerostlo, a vytvoří prostor pro další žijící organizmy. Kov může však také dřevo úplně zničit, např. když se ho pokácí příliš mnoho.


 

image

DŘEVO - období 14.2.-14.5. - nový jang 

Vyjadřuje aktivní funkce a růst. Souvisí s větrem. Párovými orgány jsou zdejátra (jin) a žlučník (jang). Kontrolkou pro jejich špatnou funkci je zrak. Objeví se například různé poruchy vidění, rozšířené žilky v očích. Lidé bývají choleričtí, mají zlost, nafouklé břicho, kyselou chuť v ústech, pálení žáhy. Dělá jim dobře zelená barva. Ze soustav sem patří imunita. Játra zodpovídají za čistotu organismu (jsou jakousi "žumpou", která nesmí přetéct). S očistou těla je dobré začít hned 14. února. 

 

image

OHEŇ - období 15.5.-14.7. - plný jang

Vztahuje se k horku. Patří sem párové orgány srdce s krevním oběhem (jin) a tenké střevo s trojitým ohřívačem (jang) - popis viz. Orgánové hodiny (21.-23. hodina). Zajímavé je, že čínský výraz pro srdce je stejný jako pro mozek a míchu, protože u nich platí "mysli srdcem". Proto je samozřejmé, že sem mozek a mícha patří také. V tomto období dosahujeme maximální aktivity. Je to jediné období, kdy si tělo dokáže udělat zásoby výživy. Ale jen do vyčištěného těla. Přijímá a ukládá živiny na horší časy. Ze soustav je zde nejvíce ovlivňován endokrinní systém. Kontrolkou pro funkci srdce je špička jazyka. Pokud je funkce srdce špatná, lidé mívají tyto obtíže: hořko v ústech, onemocnění cév, předinfarktový stav lze rozpoznat dlenafialovělého zbarvení špičky jazyka. Ze smyslů v Ohni sídlí hmat, z barev červená, oranžová, světle zelená a jasně modrá.


 

image

ZEMĚ - 15.7.-14.9. - rovnováha jin a jang

V tomto období vše dozrává a připravuje se na zimní útlum. Souvisí s vlhkem. Spadají sem párové orgány žaludek (jang) a slezina se slinivkou(jin). V Číně jsou slinivka břišní a slezina považovány za jeden orgán. Kontrolkou pro funkci těchto orgánů jsou ústa a zadní část jazyka. Při špatných funkcích se tvoří afty, boláky. Další kontrolkou jsou svaly, cévy. Oboje bývá ochablé, spadlá horní oční víčka, poruchy svěračů, výhřezy orgánů (zejména u žen), křečové žíly, nebolestivé modřiny a petechie, což jsou droboučké krevní výronky pod kůží. Dále bývá vystouplé břicho, často cukrovka a leukémie. Ze smyslů převládá chuť , bývá v ústech sladko a zároveň je chuť na sladkosti. Z emocí převládá tvořivost, apatie a úzkost. Z barev žlutá a hnědá. 

 

imageKOV - období 15.9.-14.11. - nový jin

 

Vládne párovým orgánům tlustému střevu (jang) a plicím (jin). Plíce hospodaří s vodou. Tlusté střevo vstřebává stopové prvky, které napájí energetický systém. Nevyčištěné tlusté střevo vytváří až 32 druhů jedů podobných hadímu jedu. Proto je velmi nebezpečná zácpa. Strávená potrava ve formě stolice by neměla zůstat v těle déle než 24 hodin. Potom trpí plíce, jsou zahleněné a náchylné k častým infekcím. A naopak. Ze smyslů zde převládá čich. Chuť v ústech bývá pikantní, pálivá. Dobře působí barva bílá. Z emocí převládá kuráž, vitalita nebo žal a smutek. Kontrolkou pro funkci jater a tlustého střeva je kůže. Jakýkoliv problém na kůži typu akné, ekzému, vitiliga, mateřských znamének je signalizací jejich nesprávné funkce. Z otvorů sem patří nos, jsme náchylní na rýmu.


 

imageVODA - období 15.11.-14.2.- plný jin

Toto období zastupují párové orgány ledviny (jin) a močový měchýř (jang). Touto dobou pracuje naše tělo na rezervu ze zásob z Ohně. Potřebuje 3x více živin než kdy jindy. Pokud je nedoplňujeme, výrazná jarní únava je nevyhnutelná. Ledviny jsou zásobou energetického potenciálu prenatálního období. Sídlí v nich chlad, z emocí obavy a strach, který je oslabuje. Je nám zima, protože sněží i v nás. Nesmí být zima chlad od nohou, protože meridián ledvin začíná na chodidle. Nejíst tropické ovoce, protože ochlazuje. Nejvíce ananas. Kontrolkou kvalitní funkce těchto orgánů jsou kosti (osteoporoza, zlomeniny). A v jakém stavu jsou kosti poznáme na vlasech. Lupy jsou vizitkou špatného hospodaření ledvin s vápníkem. Ze soustav je nejvíce ovlivněna rozmnožovací soustava. Z otvorů jsou kontrolkou uši a naopak problém v močovém měchýři se může projevit škubáním v horním očním víčku. Chuť převládá slaná, z barev černá, tmavě modrá.


 

image

Aby se energie Jin a Jang mohly projevit, potřebují hmotu. Tu představuje 5 na sobě závislých, protikladných i doplňujících se prvků v cyklu života. Postupně se transformují jeden do druhého a stále dokola.

Ve vztahu ke koloběhu života znamená Dřevo zrození, Oheň dospělost, Země zralost, Kov stárnutí a Voda umírání.

Ve vztahu k ročním obdobím chápeme Dřevo jako jaro, Oheň jako léto, Zemi jako babí neboli pozdní léto, Kov jako podzim a Vodu jako zimu. Změna jednoho elementu ovlivní všechny ostatní. V každém z nich je zastoupen Jin a Jang. 

Vztah k lidskému tělu - Ke každému prvku je přiřazen 1 pár orgánů. Jeden z nich je dutý - jangový a ten druhý je plný - jinový. Navzájem spolupracují a nejvíce se pozitivně i negativně ovlivňují. To znamená, když jeden onemocní, zakrátko onemocní i ten druhý orgán a postupně spolu ovlivní celé tělo.

 

ELEMENT DŘEVA
Element dřeva se vztahuje k bytí, růstu stromů, rostlin a lidského těla. Jedná se o pohyb růstu nahoru a dolů, o růst kořenové struktury, výživy sluncem, vzduchem vodou a půdou. Tento element poskytuje organismu sílu a růst. Každá entita má v této oblasti své individuální požadavky. Element dřevo se v přírodě vztahuje k růstu kořenů, trupu a větví stromů a dalších rostlin. Má vztah také k růstu šlach, vaziva a svalů, které drží tělo pohromadě a vzpřímené. Dysbalance elementu dřeva vede k malé pružnosti nebo špatné „zakořeněnosti“ člověka. Artritida a problémy se svaly jsou považovány za problémy dřeva. Element dřeva vytváří naši mentální čistotu a schopnosti se zaměřit, plánovat a dělat rozhodnutí. Silně přetížený element dřeva může způsobit nadměrnou mentální aktivitu – např. u člověka, který všechno a každého organizuje. Takový člověk má patrně potíže s odpočíváním, bývá náchylný k migrénám a bolestem hlavy v oblasti spánků.  

ELEMENT OHNĚ
Na element ohně se nahlíží jako na poskytovatele energie, který vládne srdci a tenkému střevu. Navíc existují ještě další dva systémy spojené s elementem ohně, a to je krevní oběh/perikard, který chrní a reguluje tok krve, teplo a vyživování organismu. Dalším systémem je tzv. trojitý ohřívač, jenž udržuje správnou tělesnou teplotu a teplotu v dutinách, jako je dutina respirační, trávicí a vyměšovací. V mnohých západních překladech je trojitý ohřívač popisován jako endokrinní meridián, jelikož každá z těchto tří dutin se také vztahuje k hormonálním žlázám a funkcím odtud se odvíjejícím. Oheň je světlý a teplý a jeho funkcí v těle není jen teplo udržovat, ale také dávat teplo druhým. Oheň odráží touhu po životě, rozněcuje jiskru a vitalitu těla a mysli. Mít v sobě oheň znamená být plný životního nadšení. Oheň získáváme z kvality potravy, ze které se v těle stává energií čchi. Její nadbytek nebo nedostatek citu k ostatním lidským bytostem (dokonce k těm, které jsou nám blízk´), špatný krevní oběh, jenž ochlazuje tělo, dále křečové žíly a hemeroidy. Tyto dvě funkce ohně – cirkulace a teplo – jsou důležité pro celkovou harmonii těla. Jak říká kniha Nei-ting: Pokud lidé budou věnovat pozornost pěti chutím a dobře je smíchají, jejich kosti zůstanou rovné, svaly měkké a mladé, dech a krev budou obíhat volně, póry budou mít jemnou strukturu a v důsledku toho dech a kosti budou naplněny esencí života. 


 

 

ELEMENT ZEMĚ 
Úrodná a stabilní země, kterou označujeme za „matku“, nám nejenom dává potravu – země je naší oporou, na ní stojíme a na ní spočineme k odpočinku – ne naší kolébkou i rakví. Stojí-li člověk pevně nohama na zemi, je dobře uzemněn, má v zemi dobré kořeny. Otáčení naší planety kolem své osy, střídání dne a noci, se vztahuje ke všem cyklům v přírodě, tedy i k cyklům muže a ženy. Země má vedoucí úlohu mezi všemi elementy, protože je jejich zdrojem. Země zadržuje vodu (potoky, řeky a moře), plodí lesy (rostlinný život), hory, skály, minerály (kovy) a podstatou toho všeho je přeměna na energii čchi (oheň). Meridián žaludku (země proniká do jater a žlučníku (dřevo), do tlustého střeva a plic (kov) a rovněž do ledvin (voda). Protože se náš život a zdraví odvíjejí od výživy a mnohých dalších potřeb – nevyvážený rytmus a disharmonie elementu země ovlivňují všechny další elementy. Země se týká funkce žaludku a sleziny/slinivky, a tudíž důležitého kyselo-zásaditého prostředí a vyváženosti krevního cukru. Ztratíme-li kontrolu nad svým kyselo-zásaditým prostředím v těle, ztrácíme kontrolu i nad krevními cukry a naopak. Element země se nevztahuje pouze na zemi, na které stojíme, ale také na pocit zakořenění v nás samých. Lidé se silným elementem země jsou ve svém středu, integrovaní a mají pocit domova v sobě i v ostatním světě. Jsou doma v každé situaci. Lidé trpící nedostatkem tohoto elementu mohou být zatížení pocitem hledání podpory někde jinde a nikdy si neuvědomí, že tento pocit musejí najít ve svém středu. Přibývající a ubývající měsíc a roční období ovlivňují i energie jin a jang elementu země. Ti, kdož zažívají potíže s neplodností, jako by potvrzovali fakt, že jejich půda není dost plodná. Problémy s početím a rozením se objevují, když element země nebyl dostatečně připraven a řádně vyživen. Stejné je to v přírodě – když je semeno zasazeno do jalové, nekultivované země, nezakoření a nevyroste, a pokud ano, nemusí nést plody. Lidské sémě musí být úrodné a dobře zharmonizované, pakliže struktury DNA mají být nositelem života zdravého a vyrovnaného člověka. Koncepce zdravého životního stylu opravdu zdůrazňuje prevenci špatného zdraví a pokračující život lidstva. Pojem vyváženosti kyselého a zásaditého prostředí v těle je univerzální pro celé lidstvo bez ohledu na rod nebo etnický původ člověka. Když je trávení potravy ukončeno, většina natráveniny obsahuje nadbytek kyselých minerálových elementů, které se musejí neustále vyrovnávat, aby se zachovala jejich vyváženost. Ale protože buňky nejsou samy schopné se zbavit tohoto odpadu, nejdříve se zanášejí pojivové tkáně a posléze orgány nebo celé tělo. Tyto kyseliny neustále „ujídají“ tělesnou tkáň a narušují funkci buněk a orgánů. Viry, mikroby, bakterie a paraziti prospívají v kyselém prostředí. Denní vyvážené výživné porce by měly být kombinací vysokého příjmu zeleniny a ovoce (pokud možno v biokvalitě), obilných bioproduktů, bylinkových čajů a kvalitních porcí proteinů ve formě biomasa a vajec a rovněž mléčných biovýrobků. Průmyslově vyrobené potraviny obsahují vysoké procento chemikálií, jako jsou potravinová aditiva a konzervační činidla a mnoho chemikálií ze zemědělského procesu. Toto vše vytváří kyselé prostředí, které bombarduje naše tkáně a ucpává meridiány. Podobně je to i s mléčnými výrobky. Bioprodukty obsahují mnoho alkalických minerálů, kdežto průmyslově vyrobené obsahují kyselé minerály a chemikálie, které tělo nemůže využít ani eliminovat. Pokud je element země nevyvážený, všechny cykly ztrácejí své vzory – spánek, dech, myšlenkové procesy, tělesnou harmonii a koordinaci. Znaky stresu v elementu země se projevují nervozitou, nestabilitou, nelogičností a nejistotou. 


ELEMENT KOVU
Kov představuje minerály, vitaminy a enzymy z rostlinného světa, a proto ovlivňuje kvalitu našeho potravního řetězce. Element kovu může být dáván dohromady s hmotou, silou a strukturou. Poskytuje hlavní složky v „systémech komunikace“ a poskytuje hmotu ke „stavbě komunikací“; také vede elektřinu. V rámci buněčného systému funkce minerálů, vitaminů a enzymů vytváří a udržuje buněčnou strukturu a komunikaci, která umožňuje energii čchi svobodně plynout. Plíce komunikují s vnější a vnitřní atmosférou a vytvářejí tak klíčový orgán pro existenci člověka. Základní funkcí dechu je výměna kyslíku a kysličníku uhličitého. Schopnost lidského těla přijímat potravu a vzduch, asimilovat, použít vše jako palivo a následně eliminovat odpadní produkty – to vše je aspekt podporující element kovu. Problémy se strukturou a silou těla a mysli jsou příznaky nerovnováhy elementu kovu. Plíce a tlusté střevo jsou dvě oblasti našeho těla, které musejí zůstat čisté, aby fungovaly co nejlépe. Jejich funkce jsou často narušeny, když jsou zaneseny nečistotami z ovzduší měst, kouření a z nadbytku stravy. Jak jsme viděli dříve, současný potravinový řetězec je často narušen přídavnými látkami, konzervačními činidly a nedostává se mu základních minerálních látek a enzymů. Následkem toho jsou naše těla a mysli blokované. Laxativa jsou nyní jedním z nejužívanějších léků a komunikační selhání mezi lidmi v rodině, na pracovišti i mezi politiky se stalo největším dilematem. 


ELEMENT VODY
Studiem elementu vody můžeme dospět k vědomí podobnosti mezi lidským tělem a planetou Zemí. Ve skutečnosti mořská voda je téměř identická s krevní plazmou. Obě tekutiny se skládají z 93–96 % vody a zbytek jsou organické a neorganické sloučeniny, které jsou si složením velmi podobné. Voda je oběhovým systémem Země. Mraky, sníh, jezera, řeky, potoky a oceány jsou vždy součástí koloběhu vody. Voda je podstatnou součástí našeho těla, jejímž prostřednictvím se život děje, probíhají v ní všechny důležité funkce našeho těla – je v lymfě, která pomáhá zpracovávat a eliminovat odpadní látky a umožňuje boj s infekcemi a jinými cizorodými látkami. Voda je v moči, slinách, potu, slzách i pohlavních sekretech. Voda musí být v pohybu, má rytmus a cyklus, který je primárně ovládán pohybem a gravitační přitažlivostí Měsíce. Příliv a odliv moře jsou jako dýchání Země. Stav elementu vody v našem těle může odrážet stav našich emocí. Stejně jako planeta Země, i člověk může mít období sucha povodní, vyschlé rybníky a čilé, plynoucí potoky. 


 

TOPlist